Youtube

Historia miejsca

Pierwsze wzmianki na temat Oporowa datowane są na początek XIII w. kiedy to miejscowość pozostawała w dyspozycji wrocławskiej kapituły katedralnej. Jej mieszkańcy zajmowali się głównie rolnictwem, hodowlą i sadownictwem, należeli do grupy tzw. wolnych zagrodników lub wolnych chałupników nie podlegającej obowiązkom pańszczyźnianym. W XVI wieku powstał tu renesansowy dwór o szachulcowej konstrukcji, który do dziś można oglądać przy ulicy Wiejskiej. Pod koniec XVIII wieku miejscowość składała się z 26 chałup, karczmy, szkoły i wspomnianego dworu, zamieszkiwało ją 156 mieszkańców. Na początku XX wieku powstało tu osiedle willowe. Po II wojnie światowej na Oporowie chętnie osiedlali się profesorowie wrocławskich uczelni, przez co zyskał on specyficzną atmosferę i elitarny charakter, nazywany był „osiedlem profesorskim”. Oporów formalnie stał się częścią Wrocławia dopiero w 1951 r.